>>
 כללי
   
 

  זרעים של חדשנות 4.0

תוכנית פורצת דרך לקידום חדשנות באמצעות התמרה דיגיטלית והטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם.
התוכנית מבוססת על שיתוף פעולה של סטודנטים מהפקולטה לתעשיה וניהול עם סטודנטים מהפקולטות למדעי מחשב ולעיצוב תעשייתי. תחת הנחייתם של מומחים אקדמיים ונציגים מקרב החברות הטכנולוגיות השותפות בתוכנית.

מטרת התוכנית  הטמעת יכולות ייצור מתקדם בתעשייה הקלאסית על ידי הכנסת שיטות, כלים, וטכנולוגיות חדשניות ובכלל זה דיגיטציה, אוטומציה, רובוטיקה וכיוב' במטרה להגדיל את הפריון .

שלבי התוכנית כל צוות יתמקד במפעל אחד לאורך כל שלבי הפרויקט.  צוות הסטודנטים מהפקולטה להנדסת תעו"נ יחל את הפרויקט בסמסטר א' , אליו יחברו בתחילת סמסטר ב' סטודנטים מהפקולטות למדעי המחשב, ועיצוב תעשייתי.

סמסטר א'

שלב 1 – היערכות – התאמת הצוותים למפעלים

שלב 2 –  מיפוי המפעל מבחינה טכנולוגיות והתהליכים.

שלב 3 – בחירת האתגר/ים - איתור הזדמנויות להתמרה דיגיטלית במפעל, כמענה לכשלים וצרכים.

סמסטר ב'

שלב 4 – גיבוש פתרון ופיתוחו בצוותים רב דיסציפלינריים בשיתוף מנטורים מקרב חברות טכנולוגיות

שלב 5 – פיילוט ליישום הפתרון הטכנולוגי במפעל (במקטע מסויים) באמצעות טכנולוגיות רלוונטיות והתאמתן לצרכי השעה.

שלב 6 – הצגת הפרוייקטים לרבות מדדים כמותיים להערכת הגידול בפריון כפי שנמדדו במהלך ההטמעה ולאחריה.

תנאי סף:

·         מפעל מקרב התעשיה הקלאסית בהיקף של 60 עובדים ויותר.

·         רמת דיגיטליות בסיסית במפעל שתיבחן בשלב ההערכות

·         מחוייבות מטעם החברה לביצוע תהליך הנדסי

·         מינוי נציג מקרב החברה לעבודה עם צוות הסטודנטים

·         זמינות לנתונים מפעליים לצורך ביצוע הפרוייקט.

יתרונות התוכנית:

·         בהכשרה מקצועית בתחום הייצור המתקדם לנציג המפעל במסגרת קורס מקוון.

·         קידום חדשנות מפעלית והעלאת הפריון באמצעות טכנולוגיות פורצות דרך.

·         היכרות עם כלים ושיטות לניהול תהליך חדשנות אפקטיבי.

·         פיקוח והשגחה מקצועית על התהליך מצד צוות מומחים מגוון.

·         המחשת התועלות הכמותיות באמצעות פיילוט שייושם בארגון.

המוסדות האקדמיים המשתתפים בתוכנית:

בשנה"ל תשע"ח התכנית תפעל כפיילוט, בטכניון בלבד. בשנים הבאות תפעל התוכנית במוסדות אקדמיים נוספים ברחבי הארץ.

מפעלים המעוניינים לקחת חלק בתוכנית מתבקשים להירשם כאן 

סטודנטים המעוניינים להשתתף בתוכנית מתבקשים להירשם כאן
 

 

 

 

   
 
 
מרכז הידע לחדשנות 
בניין בלומפילד חדר 319  | הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול | הטכניון, חיפה
04-8293397 | innovation@technion.ac.il | 04-8294399
© 2014, כל הזכויות שמורות למרכז הידע לחדשנות.  תנאי שימוש הצהרת נגישות