>>
 קול קורא לחברות
   
 
קול קורא לשת"פ אקדמי תעשייתי לקידום חדשנות ופריון באמצעות התמרה דיגיטלית

חברות מקרב התעשיה הקלאסית מוזמנות לקחת חלק בתוכנית פורצת דרך לקידום חדשנות באמצעות התמרה דיגיטלית והטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם .
התוכנית מבוססת על פרויקט שנתי רב – תחומי של סטודנטים מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, מהפקולטות למדעי המחשב ומהמחלקה לעיצוב תעשייתי בטכניון. זאת בהנחייה של מומחים אקדמיים ונציגים מקרב החברות הטכנולוגיות השותפות בתוכנית.

מטרת התוכנית 
הטמעת יכולות ייצור מתקדם בתעשייה הקלאסית על ידי הכנסת שיטות, כלים, וטכנולוגיות חדשניות ובכלל זה דיגיטציה, אוטומציה, רובוטיקה וכיוב' במטרה להגדיל את הפריון .
 
שלבי התוכנית
כל צוות יתמקד במפעל אחד לאורך כל שלבי הפרויקט.  צוות הסטודנטים מהפקולטה להנדסת תעו"נ יחל את הפרויקט בסמסטר א' , אליו יחברו בתחילת סמסטר ב' סטודנטים מהפקולטות למדעי המחשב, ועיצוב תעשייתי.

סמסטר א'
שלב 1 – היערכות – התאמת הצוותים למפעלים
שלב 2 –  מיפוי המפעל מבחינה טכנולוגיות והתהליכים.
שלב 3 – בחירת האתגר/ים - איתור הזדמנויות להתמרה דיגיטלית במפעל, כמענה לכשלים וצרכים.

סמסטר ב'
שלב 4 – גיבוש פתרון ופיתוחו בצוותים רב דיסציפלינריים בשיתוף מנטורים מקרב חברות טכנולוגיות
שלב 5 – פיילוט ליישום הפתרון הטכנולוגי במפעל (במקטע מסויים) באמצעות טכנולוגיות רלוונטיות והתאמתן לצרכי השעה.
שלב 6 – הצגת הפרוייקטים לרבות מדדים כמותיים להערכת הגידול בפריון כפי שנמדדו במהלך ההטמעה ולאחריה.

קריטריונים להגשת בקשת הצטרפות:
• מפעל מקרב התעשייה הקלאסית בהיקף של 60 עובדים ומעלה.
• רמת דיגיטליות בסיסית במפעל, שתיבחן בשלב ההערכות
• מחויבות מטעם החברה לביצוע תהליך הנדסי
• מינוי נציג מקרב החברה לעבודה עם צוות הסטודנטים
• זמינות לנתונים מפעליים לצורך ביצוע הפרוייקט.

יתרונות התוכנית:
• קידום חדשנות מפעלית והעלאת הפריון באמצעות טכנולוגיות פורצות דרך.
• היכרות עם כלים ושיטות לניהול תהליך חדשנות אפקטיבי.
• פיקוח והשגחה מקצועית של מנחה אקדמי ונציגים של חברות הטכנולוגיה, על  הפרויקט שיבצעו הסטודנטים.
• המחשת התועלות הכמותיות באמצעות פיילוט שייושם בארגון.
• נציג המפעל יוזמן להשתתף בהכשרה מקצועית בתחום הייצור המתקדם בעזרת קורס מקוון שיינתן במסגרת הפרויקט

המוסדות האקדמיים המשתתפים בתוכנית:
בשנה"ל תשע"ח התכנית תפעל כפיילוט, בטכניון בלבד. בשנים הבאות תפעל התוכנית במוסדות אקדמיים נוספים ברחבי הארץ

מפעלים המעוניינים לקחת חלק בתוכנית מתבקשים לפנות באמצעות הדוא"ל אל טלי זהבי  talli@Technion.ac.il  מרכז הידע לחדשנות בטכניון. http://innovation.technion.ac.il/

 
הגשת בקשה
חברות המעוניינות לקחת חלק בתוכנית מוזמנות להשאיר פרטים בטופס ההרשמה המקוון 
 
  טופס הרשמה מקוון
   
 
 
מרכז הידע לחדשנות 
בניין בלומפילד חדר 319  | הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול | הטכניון, חיפה
04-8293397 | innovation@technion.ac.il | 04-8294399
© 2014, כל הזכויות שמורות למרכז הידע לחדשנות.  תנאי שימוש