>>
 
 הרצאות מנחי התוכנית
   
 
4. מתודולוגיה לפרויקט הנדסי בארגון
Yossi Bukchin08/12/2013

סטודנטים יקרים, לרשותכם הסבר מילולי ומצגת שהוכנו עבורכם על ידי פרופ'יוסי בוקצ'ין, בהצלחה

 


סקר האבחון המתבצע בארגון במהלך סמסטר א'.


חלקה הראשון של המצגת עוסק בשלב ההערכות, ומספק דגשים בבחירת הארגון לביצוע הפרויקט.
דגשים אלו מתייחסים למידת התאמת הארגון למטרות הפרויקט, הן מבחינת היקף הפרויקט ותכניו והן מבחינת מחויבות הארגון לביצוע הפרויקט במסגרתו. תהליך בחירת הארגון הינו בעל חשיבות, ובחירה נכונה מגדילה את הסיכוי לפרויקט מקיף ואיכותי, ובו זמנית מקטינה את ההסתברות לכשלים אדמיניסטרטיביים במהלך הפרויקט, אשר עלולים במקרים חריגים לגרום להפסקת הפרויקט טרם סיומו. 
 
חלקה השני של המצגת עוסק בשלב ביצוע סקר האבחון.
פרויקט בהנדסת תעשייה וניהול מתמקד באופן טבעי בתהליכים תפעוליים (ייצור, רכש, מכירות, הפצה, איכות, וכד'), למרות שלעיתים עוסק סקר האבחון גם ברמה העסקית (בעיקר בתחילתו) וברמה הטכנולוגית (בד"כ לקראת סיומו). מטרת סקר האבחון הנה הכרת הארגון על תהליכיו השונים והגדרת הנקודות בעלות פוטנציאל לשיפור מרבי.
בשלב הראשון של הסקר מתבצע לימוד של הארגון והסביבה העסקית, בגישת Top Down. לפי גישה זו נלמדים המאפיינים העיקריים של הארגון (מוצרים, לקוחות, ספקים, עובדים, מתחרים, וכד'), ומוגדרת סביבת הבעיה (לדוגמא, מחלקת ייצור במפעל, מרכז שירות לקוחות בחברת תקשורת, או חדר מיון בבי"ח).
בשלב הבא מתבצע תהליך ניתוח איכותני וכמותי של התהליכים השונים בסביבת הבעיה. החלק הראשון מתייחס בעיקר למטרות החברה ויעדיה, למבנה הארגוני, לחלוקת המשאבים לסוגיהם ולתהליכי העבודה. הניתוח כמותי מתבסס על איסוף מקיף של נתונים תפעוליים, הנחלקים לנתוני עלויות ונתונים תפעוליים אחרים כגון: תפוקות יחידות ארגוניות, זמני מחזור, רמות מלאי לשלביו השונים (ח"ג, מלאי בתהליך ומוצרים מוגמרים), נתוני איכות ואחרים. התוצר העיקרי של ניתוח התהליכים הינו בחירת הבעיה אשר מטופלת במהלך הסמסטר השני. 

חלקה השלישי והאחרון כולל:
מתודולוגיות שונות התומכות בשלבי סקר האבחון ובכלל זה:
(1) כלים לאיסוף נתונים (תרשימי ארגון ושיטות כגון תרשים פארטו, תרשים תהליך, תרשים פעילויות, וטבלאות לחקר זמן ישיר ותצפיתי)
(2) כלים לניתוח איכותני - סיעור מוחות , תרשים סיבה תוצאה
(3) כלים לניתוח כמותי (OEE, Value Stream Mapping).

וכן, שני המדדים העיקריים להערכת הפרויקט:
התרומה (הכמותית) לארגון כגון: חיסכון בעלויות מלאי, הקטנת זמן המתנת לקוחות במרכז שירות, הקטנת פחת ח"ג
עומק השימוש בכלי הנדסת תעשייה.

   
 
 
מרכז הידע לחדשנות 
בניין בלומפילד חדר 319  | הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול | הטכניון, חיפה
04-8293397 | innovation@technion.ac.il | 04-8294399
© 2014, כל הזכויות שמורות למרכז הידע לחדשנות.  תנאי שימוש