>>
 
 הרצאות מנחי התוכנית
   
 
1. הדרכה לקראת ביצוע פרוייקט הנדסי במפעל
dotan rodensky23/12/2013
סטודנטים יקרים לרשותכם סיכום מילולי, הרצאה מוסרטת תועלה בשבועות הקרובים

הדרכה לקראת ביצוע פרוייקט הנדסי במפעל 
 


רקע 
 
·        רציונאל ומטרות הפרוייקט

שלב חיוני לפני תחילת הפרוייקט ולפני כניסה לאולמות היצור והתפעול הוא הגדרה משותפת עם הנציגים מהמפעל של רציונאל ומטרות הפרוייקט.

רציונאל ותחום הפרוייקט עוזר למקד את הצוות, אם לדוגמא במפעל יש 2 אולמות יצור, מחסן חו"ג ומחסן תוצ"ג (תוצרת גמורה) אז בשלב זה מגדירים יחד עם נציגי המפעל את האזור הרלוונטי בו יתבצע הפרוייקט, המכונות והמוצרים הרלוונטיים וכן את אנשי הקשר מהמפעל

הגדרת המטרות הינה חיונית משום שמטרות אלה יכוונו למעשה את העבודה במפעל וישמשו כזרקור לאורך העבודה כולה

·        חשיבות הבנת תהליכי העבודה במפעל

הבנה של:

o       המוצרים המרכזיים המיוצרים

o       התהליכים בעלי הטכנולוגיה המובילה

o       מוקדי העלויות הגבוהים במפעל

o       תהליכים מרכזיים בהם יש איבוד פחת, חומר גלם, איבוד זמן

·        חשיבות מימוש מודלים כמותיים מתחום תעשייה וניהול בפרויקט

 

הכרת המפעל

·        הבנת המבנה הארגוני ומיקוד בתפקידי המפתח

o       חשוב לבצע ראיונות במפעל עם גורמי מפתח (מנהלים ועובדים בחתך רחב)

o       הכנת מבנה ארגוני של המפעל, הצגתו לאיש הקשר במפעל

o       חשוב לצורך הבנת הגורמים המשפיעים על תהליכי העבודה

·        הבנת כל הגורמים המשפיעים על הפרוייקט (בע"ת, תהליכים מרכזיים, תהליכי יצור)

o       מה נעשה?

o       מי עושה?

o       מתי נעשה?

o       כיצד נעשה?

הגדרות העבודה

         הגדרת מטרות כמותית

o       כדי שהפרויקט יהיה מוגדר נכון מבחינת הנדסת תעשייה חייבים להגדיר כמותית את המטרות, כגון: צמצום הפחת ב 10% במוצרי A, או שיפור נצילות מכונת הייצור המרכזית באולם היצור ב 15%

הבנת תהליכי העבודה המרכזיים

  ·        מיפוי תהליך בתרשים תהליך

o       הפרדת התהליך לשלבים

o       הבנת כמויות ייצור, קצבי יצור של מכונה

o       מרחקים – ניתוח המרחקים בין עמדות המכונה או בין המחלקות ומכונות עצמן

o       זמנים – הבנה של זמני היצור של המוצר המרכזי או המוצר שהוגדר וכן זמנים חשובים של שלבים מסויימים במוצר

o       המתנות – מדידה של משך המתנה והבנת המושג "זמנים לא יצרניים"

o       העברות/שינוע -  מדידה של מרחקי השינוע של פריטים על ידי העובד בתהליך העבודה באופן ידני או ע"י מלגזה/עגלה. מדידה של העברה של מחזור אחד של יצור, וחישוב מרחקים ומשכי שינוע לאורך המשמרת

o       מדידות של זמני עבודה יצרניים

·        ניתוח גורמים משפיעים ושימוש בתרשים "עצם הדג" (אידרת הדג)

·        מיפוי תהליך בתרשים אדם מכונה

·        הבנת עקרונות תרשים אדם מכונה

·        שיטות מרכזיות למדידת זמנים

·        חקר זמן מחזורי

o       מדידת עבודה מחזורית החוזרת על עצמה בתדירות ברורה וקבועה מדידה זו מסייעת לקבוע זמן תקן של הפעולה הנמדדת

·        חקר זמן אקראי

·        שיטה לחקר ומדידה של כלל מרכיבי תהליך העבודה תוך תיעוד והפרדה של אלמנטים קבועים ואקראיים המתרחשים בזמן ביצוע החקר. השיטה משמשת למדידת עבודה לא מחזורית בה האלמנטים המבוצעים אינם קבועים.

·        דגימה עבודה

o       שיטה למדידת ביצועים בעבודה המבוססת על תורת ההסתברות (דגימות בזק של הפעילויות), בד"כ משמשת למדידה של פעולות אשר מתקיימות בצרף שונה בכל פעם (לא באופן מחזורי)

 

·        זמנים קבועים מראש (זק"מ)

o       זמנים קבועים מראש לתנועות קצרות מאד שלא ניתן בד"כ למדוד באמצעות שעון עצר

o       מדידת זמנים אלה נעשית על ידי הסרטת הפעולה וניתוחה במעבדה, או לחילופין על ידי טבלאות מוגדרות של פעולות אלה: הושטה (יד), אחיזה, סיבוב ועוד111

ניתוח נתונים

·        ניתוח הנתונים מתוך הכלים הכמותיים המקצועיים

o       הערכת קצב

·         קצב נורמלי = קצב נורמה

·         הערכת קצב סולם ארה"ב : 100 = נורמאלי, 133 = קצב גבוה, 66%= נמוך

§         חקר זמן מחזורי

§         חקר זמן אקראי

§         דגימת עבודה – עומס עובדים, נצילות משאבים

§         זמני תקן

§         תוספות זמנים

·         תוספות אישיות A, קשור להתארגנות בתפקיד: נהוג לציין שמוגדר ע"י מו"מ עם ועד העובדים או כ 3-5% בחלק מהארגונים

·         תוספות B עיכובים בלתי נמנעים : עיכובים בתהליך העבודה, נמדד ישירות במפעל/ארגון

·         תוספות C, עייפות או ארגונומיה, בד"כ מחושב באופן ייחודי (ספציפי לכל סיטואציה) תאורה, לום, תשומת לב, מאמץ גופני וכו'

 

הסקת משמעויות והצגת ממצאים

·        הצגה גרפית של הנתונים המנותחים

·        שילוב הנתונים המנותחים עם נתוני המפעל

 

   
 
 
מרכז הידע לחדשנות 
בניין בלומפילד חדר 319  | הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול | הטכניון, חיפה
04-8293397 | innovation@technion.ac.il | 04-8294399
© 2014, כל הזכויות שמורות למרכז הידע לחדשנות.  תנאי שימוש