>>
 
 הרצאות מנחי התוכנית
   
 
5. פריסת פונקציית האיכות לבניית מפה אסטרטגית
שוקי דרור10/01/2016

סטודנטים יקרים לרשותכם 
סיכום מילולי  ו- מצגת שהוכנו עבורכם על יד דר' שוקי דרור


QFD אסטרטגי ליישום המסגרת האסטרטגית הגנרית בארגון  ספציפי / ד"ר שוקי דרור  


עבודה זו מציגה מתודולוגיה מחקרית חדשנית לחקר הסיבתיות המאפשרת לארגון יחיד לחקור באופן עצמאי את ביצועיו כדי לשפר את יישום האסטרטגיה שלו. המתודולוגיה משלבת גישה איכותית מובנית לתמיכה בהגדרת מסגרת אסטרטגית גנרית של הארגון הבודד עם שיטות כמותיות ליישומה. 
המסגרת האסטרטגית הגנרית המוצעת כאן מתבססת על גיליון ההישגים המאוזן, על הפרס הלאומי האמריקאי לאיכות ועל הפרס האירופאי לניהול איכות. היא כוללת ארבע רמות היררכיות: מטרות עסקיות, עדיפויות אסטרטגיות, תהליכים רלוונטיים ומשתני פרופיל ארגוני.
 
פריסת פונקצית האיכות Quality Function Deployment (QFD) משמשת ככלי ליישום המסגרת האסטרטגית הגנרית בארגון ספציפי. קלט ה- QFD הם נתונים איכותיים המתקבלים ממרואיינים בארגונים הנחקרים באמצעות שאלון חצי פתוח שנבנה למטרה זו. פלט ה- QFD הוא מערכת מובנית של מדדי ביצוע וחשיבותם היחסית. באמצעות פלט ה- QFD וקריטריון ה- Mean Square Error (MSE) שהוסב כאן לתמיכה בבחירת הרכיבים המשמעותיים בכל רמה, נבנית מפה אסטרטגית המציגה מודל סיבתיות משוער לארגון הנחקר.

ניתוח מקרה מבחן ליישום ותיקוף המסגרת האסטרטגית הגנרית וכן יישומה בארגונים נוספים הראו שבאמצעות שיטת ה- QFD וקריטריון ה- MSE נבנו מפות אסטרטגיות ייחודיות, השונות מארגון לארגון. תרומה חשובה של מפות אסטרטגיות אלה נעוצה בראיה הכוללת שהן מספקות על הקשרים החשובים בין צמתים ברמות ההיררכיה השונות. הן מאפשרות לבחון את תמיכת התהליכים בהשגת העדיפויות האסטרטגיות וחושפות את משתני הפרופיל הארגוני הרלוונטיים.
נמצאו למשל תהליכים שנתפסו על ידי המרואיינים כחשובים אך בפועל לא תמכו בהשגת עדיפות אסטרטגית כלשהי (סיבתיות קטומה בתהליכים). מצד שני נמצאה עדיפות אסטרטגית שהייתה חשובה בעיני המנהלים (מגוון מוצרים) אך לא נתמכה ע"י תהליך כלשהו. בארגונים שנחקרו הייתה הרווחיות השולית או נתח השוק למטרה העסקית החשובה ביותר. בכל המפות שנבנו  פרופיל העובד ו- IS/IT  היו משתנים ארגוניים שנדרש בהם שיפור משמעותי. ככלל, התקשו המרואיינים להגדיר מדדים למשתני הפרופיל הארגוני .
 
 

 
   
 
 
מרכז הידע לחדשנות 
בניין בלומפילד חדר 319  | הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול | הטכניון, חיפה
04-8293397 | innovation@technion.ac.il | 04-8294399
© 2014, כל הזכויות שמורות למרכז הידע לחדשנות.  תנאי שימוש