מדיניות פרטיות – אתר "מרכז הידע לחדשנות"

מדיניות הפרטיות של האתר קובעת כיצד החברה משתמשת ומגנה על מידע שהגולשים באתר מוסרים לחברה בעת השימוש באתר. מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, החליטה החברה לפרסם ולהבהיר את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, ככל שאפשר להבהיר במסגרת מסמך זה, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 

אינך חייב למסור כל מידע, והחוק אינו מחייב אותך למסור כל מידע, אולם אי מסירת המידע תמנע ממך שימוש בחלק משירותי האתר.

 

פרטיות המידע

החברה מחויבת להבטיח כי הפרטיות שלך מוגנת. אם יתבקש ממך מידע אישי כלשהו בעת השימוש באתר זה, המידע ישמש אך ורק בהתאם למדיניות הפרטיות המוצהרת באתר בדף זה.

 

איזה מידע נאסף

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע הינו מידע שאתה מוסר ביודעין וזהו מידע שמזהה אותך באופן אישי, לרבות בשמך, בכתובתך ופרטים נוספים שמסרת. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לרבות העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית וכו'.

אנו עשויים לאסוף את המידע הבא :שם פרטי ומשפחה, פרטים אודות עיסוקך ומקצועך, פרטים ליצירת קשר כולל כתובת דואר אלקטרוני, באילו דפים באתר ביקרת ומה ביקשת באתר.

 

מה אנו עושים עם המידע שאנו אוספים

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. אנו שומרים את הנתונים עבור פניות עתידיות שלך וכדי לספק לך שירות טוב יותר.

 

אבטחת מידע

החברה דואגת כי מערכותיה ואתריה יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יחד עם זאת, יש להבין כי בעוד אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשביה ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי השירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

COOKIES

מפעילי האתר משתמשים ב –COOKIES לצרכים שונים, לרבות תפעולו השוטף והתקין, כולל איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה – COOKIES הינן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מ COOKIES יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה - COOKIES עשויות להכיל מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם יכולים גם לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- COOKIES הינו מוצפן, ומפעילי האתר נוקטים אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל COOKIES תוכל למנוע את קבלתן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. כדי לעשות זאת עליך להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. אנא זכור כי נטרול COOKIES עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. כמו כן באפשרותך למחוק את ה- COOKIES מהמחשב שלך בכל רגע נתון. אנו מציעים כי מחיקת ה - COOKIESתתבצע רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהפונקציות באתר יותאמו להעדפותיך. מאחר שה – COOKIES מייתרות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן הבטחת קודם כל כי הפרטים הדרושים נרשמו במקום בטוח לשם שימוש עתידי באתר.

 

קישורים לאתרים אחרים

באתר תמצא לעתים קישורים לאתרים אחרים שבהם אתה עשוי למצוא עניין. אנא זכור כי ברגע שהשתמשת בקישורים אלה ועברת לאתרים אחרים, חיצוניים לאתר החברה, שעליהם אין לחברה שליטה. מטבע הדברים אין החברה יכולה להיות אחראית להגנה על פרטיות המידע שתספק לאתרים אלה תוך ביקור בהם. ברצוננו להדגיש כי ביקורים באתרים אלה אינם נשלטים על ידי מדיניות הפרטיות של החברה. יש לנקוט באמצעי זהירות בגלישה באתרים ולבדוק את מדיניות הפרטיות והצהרת הפרטיות של כל אתר.

 

מסירת מידע לצד שלישי

פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, ככל שפרטים אלה מזהים אותך באופן אישי, לא יימסרו לצד שלישי אלא במקרים מסוימים:

  • במקרה שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות המשותפות לאתר החברה ולצד שלישי המוצגות באתר החברה. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם ניהל פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, ו/או את תקנון האתר ו/או את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר ו/או התנאים לקבלת השירותים הניתנים באתר, או אם תבצע באמצעות האתר ו/או בקשר עם האתר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה, יהיו מפעילי האתר רשאים למסור את המידע לפי הנדרש.
  • אם יתקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את המידע אודותיך או פרטים מתוכו לצד שלישי.
  • במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, הליך משפטי, אם יהיו כאלה, בינך לבין מפעילי האתר.
  • בכל מקרה שבו יסברו מפעילי האתר כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק משמעותי לך ו/או לכל גורם אחר לרבות כל צד שלישי כלשהו.
 
 
מרכז הידע לחדשנות 
בניין בלומפילד חדר 319  | הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול | הטכניון, חיפה
04-8293397 | innovation@technion.ac.il | 04-8294399
© 2014, כל הזכויות שמורות למרכז הידע לחדשנות.  תנאי שימוש הצהרת נגישות