חדשנות ותשומת לב לפרטים באיכות

מחקר זה טען כי שיפור איכות (QI) מצריך קיום משותף של שני ערכים תרבותיים של חדשנות ותשומת לב לפרטים והציע כי הקיום המשותף שלהם תלוי ביישום של שיטות QI מרובות. התערבות QI אורכית, עם חמישה שלבים, המורכבת ממספר שיטות QI – ISO 9000, צוותי QI, יעדי איכות ואימון ותקשורת על ידי ההנהלה הבכירה – יושמה.
המשתתפים היו 425 עובדים שעבדו ב-18 מחלקות של ארבעה מפעלי ייצור. שיטות ה-QI יושמו בסדר שונה בכל אחד מהמפעלים. האמצעים הוערכו חמש פעמים, בסוף כל שלב יישום. השתמשנו במודלים ליניאריים היררכיים (HLM) כדי להסביר את המבנה המקנן של המחלקות בתוך המפעלים ואת חמשת המדדים החוזרים.
הממצאים הוכיחו שלפרקטיקות ה-QI שהוזכרו לעיל היו השפעות שונות על חדשנות ותשומת לב לפרטים: ISO 9000 השפיע לטובה על תשומת הלב לפרטים אך השפיע לרעה על חדשנות. גם צוותי QI וגם יעדי איכות השפיעו לטובה על החדשנות. לפיכך, יוזמת ה-QI המרובה אפשרה את הדו-קיום משני ערכי התרבות הנ”ל. לשני הערכים התרבותיים הייתה השפעה חיובית על איכות הביצועים והפרודוקטיביות ותיווכו חלקית את ההשפעות של ISO 9000 על הפרודוקטיביות.

A few more articles

האפקט של הקונפורמיסטים

כדי לפתור את “פרדוקס החדשנות”, בדקנו האם לסגנונות קוגניטיביים הקשורים ליישום רעיון...

תדרוך-תחקיר

אנו מאמצים גישה של מחקר פעולה כדי לבחון את הישימות של מפגשי...

חדשנות ותשומת לב לפרטים באיכות

מחקר זה טען כי שיפור איכות (QI) מצריך קיום משותף של שני...
דילוג לתוכן