מרכז הידע לחדשנות

knowledge Center for Innovation

חזון ומטרות המרכז

הטמעה

התאמה וליווי של תהליך הכנסת שינוי וחדשנות לארגון, הכשרת מובילי חדשנות, ייזום והכשרת יזמות פנים-ארגונית, ניהול קהילת מנהלי חדשנות בארגונים.

העברת ידע

ייזום וניהול ידע במאגדי תעשייה, סדנאות חדשנות, מנהיגות דיגיטלית, שיתופי פעולה עם התעשייה, אירוח משלחות לסמינרים של חדשנות, התאמת תכניות חדשנות לארגונים

מחקר

חדשנות, יזמות, ניהול, השפעת גלובליזציה על ארגונים, ארגונים רב-לאומיים, תרבות ארגונית, מוטיבציה, קבלת החלטות מבוססת נתונים

קהילת החדשנות

שותפים

דילוג לתוכן