Industry4Connect

תחרות Industry4Connect

תכנית אקסלרציה נושאת פרסים
לקידום חדשנות בתעשייה 4.0

אודות התכנית:

התכנית הינה תכנית משותפת של מרכז הידע לחדשנות בטכניון עם החממה לתעשייה מתקדמת I4Valley.

מטרת התכנית היא לתת מענה לאתגרים הבוערים של המשק הישראלי בעת המעבר לייצור מתקדם – תעשייה 4.0. זאת על-ידי חיבור, רתימה והדרכה של חוקרים וסטודנטים בטכניון.

במהלך התוכנית, הצוותים המשתתפים בה מקבלים ידע וכלים מתחום ניהול החדשנות, ועוברים תהליך לגיבוש הרעיון עד להצגתו בתחרות מול משקיעים פוטנציאלים.

 

תנאי קבלה:

הגשת מענה ל”קול קורא” שפורסם בטכניון והצגת רעיון ראשוני לפתרון אתגר/ים מתוך הקול הקורא, בתחום תעשיה 4.0.

עשרת הרעיונות המעניינים ביותר מתקבלים לתכנית האקסלרציה.

 

מועד פתיחה:

מרץ 2022

חדרי למידה:

מפגשי התוכנית

מפגש ראשון פרונטלי
29.03.2022 | 16:30-19:30
מבוא לתעשייה 4.0 וניהול חדשנות
מבוא לחדשנות והכרות עם תעשייה 4.0.
מפגש שני אונליין
05.04.2022 | 16:30-19:30
איתור זיהוי והערכת הרעיון
זיהוי הצעת הערך, הערכת האטרקטיביות של הרעיון ותיקופו באמצעות ראיונות עם לקוחות פוטנציאלים.
מפגש שלישי אונליין
12.04.2022 | 16:30-19:30
סדנת מחקרי שוק ברשת
סקירת הכלים בתחום מנועי החיפוש ומקורות המידע תוך למידה כיצד ניתן לשפר את ההכרות עם הסביבה הטכנולוגית התחרותית.
מפגש רביעי פרונטלי
26.04.2022 | 16:30-19:30
בניית מודל עסקי
סדנת ספרינט מודלים עסקיים אשר מעניקה נק' מבט ייחודית על חדשנות ומודלים עסקיים תוך שימוש בכלים ויזואליים ועקרונות אסטרטגיה אג'ילית.
מפגש חמישי אונליין
03.05.2022 | 16:30-19:30
סטוריטלינג - להצגת הרעיון
הרצאה בה נעסוק בתהליך עבודה מסודר לקידום פעולות השיווק ולאחריה סדנה מעשית.
מפגש שישי פרונטלי
11.05.2022 | 16:30-19:30
תחרות הרעיונות
תחרות הרעיונות של כלל משתתפי התוכנית בטכניון

דוברים

Industry4Connect
פרופ' מרים ארז
כלת פרס ישראל, ויו"ר מרכז הידע לחדשנות בטכניון
שם ההרצאה
//
//
Industry4Connect
לימור מוזס מוסקונה
מנהלת מרכז הידע לחדשנות בטכניון
מנחת התוכנית
Industry4Connect
ד"ר שרון טל איצקובי'ץ
חוקרת ומרצה, טכניון
הערכה ובחינת הרעיון
Industry4Connect
ענבר יסעור
מייסדת חברת חיפושית
סדנת מחקרי שוק ברשת
Industry4Connect
סשה זרצקי
ModelZ
סדנת בניית מודל עסקי
Industry4Connect
ניר זברו
STREETWISE
סדנת סטוריטלינג להצגת הרעיון

מבין שותפינו

דילוג לתוכן