תחרות Industry4Connect

תכנית אקסלרציה נושאת פרסים
לקידום חדשנות בתעשייה 4.0

אודות התכנית:

התכנית הינה תכנית משותפת של מרכז הידע לחדשנות בטכניון עם החממה לתעשייה מתקדמת I4Valley.

מטרת התכנית היא לתת מענה לאתגרים הבוערים של המשק הישראלי בעת המעבר לייצור מתקדם – תעשייה 4.0. זאת על-ידי חיבור, רתימה והדרכה של חוקרים וסטודנטים בטכניון.

במהלך התוכנית, הצוותים המשתתפים בה מקבלים ידע וכלים מתחום ניהול החדשנות, ועוברים תהליך לגיבוש הרעיון עד להצגתו בתחרות מול משקיעים פוטנציאלים.

 

תנאי קבלה:

הגשת מענה ל”קול קורא” שפורסם בטכניון והצגת רעיון ראשוני לפתרון אתגר/ים מתוך הקול הקורא, בתחום תעשיה 4.0.

עשרת הרעיונות הראויים ביותר מתקבלים לתכנית האקסלרציה.

תקנון התחרות טכניון i4valley – 2023

מועד פתיחה:

מרץ 2023

דילוג לתוכן