קורסים למנהיגות דיגיטלית

הרעיון המסדר של הראש הדיגיטלי (הינו למידה לאורך החיים ).

למידה לאורך החיים היא רכישת ידע מתמשכת המונעת ממוטיבציה עצמית, למטרות אישיות או מקצועיות.

ללמידה לאורך החיים יש ממדים, שהם מעבר להיבטים הכלכליים והמקצועיים הצרים.

כדי לתמוך בלמידה לאורך החיים, הראש הדיגיטלי מספק סדרת שירותים בארבעה צירים:

קורסים שלנו בשיתוף מרכז הידע לחדשנות בטכניון, עוסקים במגוון הרמות של המנהיגות הדיגיטלית:

קורס מנהיגות דיגיטלית “לרתום את הכח הדיגיטלי” בחודשים ינואר- מרץ.

קורס מנהיגות דיגיטלית מתקדם “כלים ומקיר בוחן” בחודשים אפריל -יוני.

קורס מנהיגות דיגיטלית “להוביל את מהלך הטרנספורמציה הארגוני” בחודשים יולי-אוגוסט.

קורס מנהיגות דיגיטלית “להוביל פיתוח מוצרים ושירותים דיגיטלים” בחודשים אוקטובר-דצמבר.

שותפים

דילוג לתוכן