PowerScaleUp

לקידום והכשרת פיתוח הון אנושי נשי בתעשיות עתירות ידע בענף ההייטק הצפוני

חדרי למידה

PowerScaleUp

לקידום והכשרת פיתוח הון אנושי נשי בתעשיות עתירות ידע בענף ההייטק הצפוני​. בשיתוף מרכז הידע לחדשנות ו-מרכז היזמות t:hub.

תאריך פתיחה: 19.05.2024

אודות התכנית:

התכנית לפיתוח נשים מנהלות בתעשייה עתירת הידע בצפון, כוללת הכשרה ותהליך חניכה אישי, לקראת אתגרי קידום ניהולי ומקצועי המבסס את מעמדן בארגון. במסגרת התכנית יקבלו המשתתפות כלים לגיבוש זהות מקצועית, תוך חידוד מטרות קריירה, כלים לפיתוח כישורים ניהוליים והזדמנות להתנסות והתאמה ל-DNA ארגוני. בנוסף, החניכות יצוותו למנטוריות מנהלות מובילות בתחומן, ויתנסו אף בעצמן בהדרכת חניכות של דור הנשים הבא בהייטק. 

עוד במסגרת התכנית: 

 • כישורי הקשבה וטיפוח אמפתיה
 • משוב כמנוע צמיחה אישית
 • פידבק אפקטיבי
 • Networking 
 • פיתוח אוריינטציה יזמית
 • איתור הזדמנויות
 • ניהול מידע וקבלת החלטות
PowerScaleUp תכנית פיתוח נשים מנהלות בהייטק בצפון

פרטים נוספים:

 • הרכב התכנית: תכנית שנתית, 25 מפגשים
 • מספר שעות: 60
 • מודל לימוד: פרונטלי, אונליין ומתושקב
 • שכר לימוד: 3,500₪ ובסבסוד חלקי מטעם רשות החדשנות

תכני לימוד

פיתוח זהות אישית מקצועית

הכשרה ניהולית אפקטיבית

התאמה ארגונית

מנטורינג משולב

שותפים

דילוג לתוכן